Välkommen till Holmegard Consulting!

Ystad strand

Holmegard Consulting är ett litet företag inom konsultbranschen. Företaget är litet men kan snabbt, genom bolagets nätverk, bli större. Särskilt engagemang finns i:

• Göra något som är värdefullt för människor och samhälle
• Starta och bygga upp verksamhet
• Mänskliga möten

Stor del av drivkraften i bolaget består av kreativitet, engagemang och nyfikenhet.  Holmegard Consulting känner mycket väl de små byggstenar som ett företag består av och kan därför hjälpa till med det mesta i ett litet eller medelstort företag. Särskild kompetens finns inom personlig utveckling, management, marknadsföring, administration och styrelsearbete.

Comments are closed.